כיתת הדס

הדס (03/04/2015 10:54)

יצאו לכיתה א' מיד לאחר מלחמת סיני, אוקטובר 1956

סיום י"ב באשדות 1968
 

 • ענת טביב                                                       
 • רון אדלר
 • ניצה גזית (ברקן)                                              
 • איתן ברושי
 • נעמי לביא (כץ)                                                 
 • רמי קפ
 • ניצן ריבלין (פלדמן)                                          
 • יצחק הלר    
 • עירית פלשמן                                                 
 • אברהם זהר
 • נגה קפ (לשם)
 • אלה כרמי (ארז)
 • מיכל אמיתי (פלג)
 • שועה מטהבס (נווף)                                          
 • מלך שפירא (הצטרף בכיתה ח') 

הביא לאתר: אברהם זהר