חזון הקליטה בגשר

קיבוץ גשר פותח את דלתותיו לקליטה של מי שמעוניין לחבור לקיבוץ רב דורי המקיים חיי קהילה, תרבות וערבות הדדית.

מזמינים אתכם להצטרף כחברים ולבנות את ביתכם בשכונה התלתן הנבנת במגרשים של חצי דונם לבנייה בשיטת 'בנה ביתך' בתוך הקו הכחול, בחלק הצפוני של הקיבוץ.